home | login | register | DMCA | contacts | help | donate |      

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я


my bookshelf | genres | recommend | rating of books | rating of authors | reviews | new | форум | collections | читалки | авторам | add
fantasy
space fantasy
fantasy is horrors
heroic
prose
  military
  child
  russian
detective
  action
  child
  ironical
  historical
  political
western
adventure
adventure (child)
child's stories
love
religion
antique
Scientific literature
biography
business
home pets
animals
art
history
computers
linguistics
mathematics
religion
home_garden
sport
technique
publicism
philosophy
chemistry
close

Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності

Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності
Title: Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності
Author:
Оценка: 4.8 of 5, readers votes - 45
Genre: science
Annotation:Предмет курсу

Нові підходи до розвитку економіки у зв'язку з переходом до ринкових відноснії мають місце також у зовнішньоекономічній діяльності, яка є предметом курсу:

'Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності'.

Зовнішньоекономічна діяльність - це діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між'ними, яка є сукупністю виробничо-господарських, організаційно-економічних та комерційних функцій, що забезпечують обмін продукцією в матеріально-речовій формі, та має місце як на території України, так і за її межами. Зовнішньоекономічна діяльність представляє собою заходи та дії по реалізації зовнішньоекономічних зв'язків.

Зовнішньоекономічні зв'язки - це сукупність всіх зв'язків між країнами у сфері економіки. Відповідно до чинного законодавства зовнішньоекономічна діяльність підприємств здійснюється в різних формах .

Об'єкти вивчення.

Об'єктами обліку і аналізу зовнішньоекономічної діяльності є майно та джерела його утворення, що беруть участь у зовнішньоекономічній діяльності, господарські процеси, що складаються з сукупності зовнішньоекономічних операцій, та їх результати. Найпоширенішим видом зовнішньоекономічної діяльності є торгівля.

Міжнародна торгівля - це обмін товарами та послугами між суб'єктами різних держав.

Зовнішньоторговельна операція - це комплекс дій контрагентів різних країн, що спрямовані на здійснення торгового обміну, забезпечують такий обмін та є структурними ланками системи зовнішньоекономічних зв'язків.
Table of Contents:

hide Table of Contents

 1. 1.1 Предмет та об\єкти обліку і аналізу зовнішньоекономічної діяльності
 2. Предмет курсу
 3. 1.2. Основні завдання курсу та принципи зовнішньоекономічної діяльності
 4. 1.3. Суб\єкти зовнішньоекономічної діяльності та порядок їх реєстрації
 5. 1.4. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні
 6. 2.1. Значення, зміст та структура зовнішньоекономічного контракту
 7. Зміст зовнішньоекономічного контракту
 8. 2.2. Особливості укладання та виконання договорів в зовнішньоекономічній діяльності
 9. 2.3. Відображення в обліку зобов\язань за зовнішньоекономічними контрактами
 10. 3.1. Поняття валютних цінностей та операцій з ними
 11. 3.3. Рахунки в банках в іноземній валюті: види,
 12. порядок відкриття, відображення операцій в
 13. бухгалтерському обліку
 14. 3.4. Операції з готівковою іноземно валютою та відображення їх в
 15. бухгалтерському обліку.
 16. Правила вивезення(ввезення) іноземної валюти.
 17. 4.1. Основні види та форми розрахунків по зовнішньоекономічних операціях
 18. Готівкові Платежі за товари можуть здійснюватись у розрахунки
 19. Кредити
 20. банків-
 21. резидентів
 22. 4.2. Кредитні операції
 23. Лекція 5. Загальні засади експортно-імпортної діяльності
 24. 5.1. Митні процедури та порядок формування митної вартості
 25. 5.2. Документальне забезпечення експортно- імпортних операцій
 26. 5.3. Обмеження строків розрахунків за експортно-імпортними операціями
 27. Лекція 6. Облік імпортних операцій
 28. 6.1. Загальні засади здійснення імпортних операцій
 29. 6.3. Особливості обліку імпорту робіт, послуг
 30. 6.4. Облік авансів, сплачених іноземному постачальнику
 31. Лекція 7. Облік експортних операцій
 32. 7.1. Основні поняття
 33. 7.2. Бухгалтерський облік операцій з експорту товарів (продукції) за умови прямого виходу
 34. Основні завдання обліку Організація бухгалтерського обліку експортних
 35. Синтетичний та Після переходу права власності від продавця до
 36. аналітичний облік покупця в бухгалтерському обліку дохід від реалізації
 37. 7.3. Облік операцій з експорту робіт, послуг
 38. 7.4. Облік авансів, одержаних від іноземних покупців
 39. 8.6. Облік валютних операцій, пов\язаних з формуванням та рухом статутного капіталу
 40. Підприємства з іноземними інвестиціями.
 41. Операції, пов\язані з рухом капіталу, особливо цікавлять іноземних інвесторів, тому слід приділити особливу увагу і відображенню цих операцій в обліку.
 42. До іноземних інвесторів відносяться суб\єкти інвестиційної діяльності на території України, а саме:
 43. Господарські одиниці за ( межами України ).
 44. 8.7. Облік розрахунків з відрядження за кордон
 45. 9.1. Зустрічна торгівля та ЇЇ форми.
 46. 9.2. Поняття та облік компенсаційних операцій
 47. Поняття компенсацій них операцій.
 48. Кредитування по компенсаційних угодах.
 49. 9.3. Поняття та облік бартерних операцій.
 50. Порядок митного оформлення бартерних операцій.
 51. Особливості розрахунку сум бартерних операцій.


Rate this book  


Read this book now: Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності

Download (426k) in formats: fb2, lrf, epub, mobi, txt, html

close [X]

close [X]
Reviews

почему не указываете автора?

Оценка 1 из 5 звёзд от гость 25.11.2013 17:33  

Всего обзоров: 1
Средний рейтинг 4.8 из 5

Enter your name:     Rate this book

Enter your comments or review:


получать комментарии о книге Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності на e-mail

Anti-spam code Anti spam Capcha