home | login | register | DMCA | contacts | help | donate |      

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я


my bookshelf | genres | recommend | rating of books | rating of authors | reviews | new | форум | collections | читалки | авторам | add
fantasy
space fantasy
fantasy is horrors
heroic
prose
  military
  child
  russian
detective
  action
  child
  ironical
  historical
  political
western
adventure
adventure (child)
child's stories
love
religion
antique
Scientific literature
biography
business
home pets
animals
art
history
computers
linguistics
mathematics
religion
home_garden
sport
technique
publicism
philosophy
chemistry
close

Основи загальної психології. Том I

Основи загальної психології. Том I
Title: Основи загальної психології. Том I
Author:
Genre: science, psychology
Annotation:У посібнику розглядаються основні положення психології, необхідні для ефективного засвоєння теорії шляхом залучення студентів до активного процесу пізнання психічних явищ. Навчальний посібник містить теоретичний матеріал, запитання для самоконтролю, словник термінів, практичні завдання для семінарських занять: завдання, вправи для саморозвитку, методики дослідження психічних процесів, станів і властивостей, тестові завдання для перевірки знань, теми рефератів, список використаної та рекомендованої літератури. Тексти для додаткового читання сприятимуть поглибленню знань студентів.
Навчальний посібник розраховано насамперед на студентів і викладачів психології.
Year:
Table of Contents:

hide Table of Contents

 1. Навчальне видання
 2. ПЕРЕДМОВА
 3. МОДУЛЬ І
 4. Розділ 1. ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ, МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЇ
 5. 1.  Визначення психології як науки, її значення, основні принципи, завдання
 6. 2.  Наукові та життєві психологічні знання
 7. 3.  Предмет психології як науки
 8. 4.  Цілісний підхід до вивчення людини у психології
 9. 5.  Зв’язок психології з іншими науками
 10. 6.  Основні галузі психології
 11. 7.  Методи психології
 12. Запитання для самоконтролю
 13. Словник термінів
 14. МАТЕРІАЛИ ДЛЯ СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ
 15. Тестові завдання для перевірки знань
 16. Теми рефератів
 17. Список використаної літератури
 18. Розділ 2. РОЗВИТОК ПСИХІКИ ТА СВІДОМОСТІ
 19. 1.  Становлення загальних форм відображення в живих організмах
 20. 2.  Розвиток психіки тварин
 21. 3.  Розвиток психіки і свідомості людини
 22. Запитання для самоконтролю
 23. Словник термінів
 24. МАТЕРІАЛИ ДЛЯ СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ
 25. Тестові завдання для перевірки знань
 26. Теми рефератів
 27. Список використаної літератури
 28. Розділ 3. ОСОБИСТІСТЬ, ЇЇ РОЗВИТОК ТА ФОРМУВАННЯ
 29. 1.  Біологічне, соціальне й культурне в людині
 30. 2.  Взаємозв’язок понять індивід, особистість, індивідуальність
 31. 3.  Психологічна структура особистості
 32. 4.  Спрямованість особистості
 33. 5.  Активність особистості та самоуправління
 34. 6.  Розвиток і формування особистості
 35. 7.  Сучасні концепції дослідження особистості
 36. Запитання для самоконтролю
 37. Словник термінів
 38. МАТЕРІАЛИ ДЛЯ СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ
 39. Вправи для соціально-психологічного тренінгу
 40. Методики дослідження самосвідомості особистості
 41. Символічні завдання на виявлення «соціального Я»
 42. Самооцінка
 43. Сила
 44. Соціальна зацікавленість
 45. Ідентифікація
 46. Егоцентричність
 47. Самооцінка
 48. Намалюй людину
 49. Будинок — дерево — людина
 50. Тестові завдання для перевірки знань
 51. Теми рефератів
 52. Список використаної літератури
 53. МОДУЛЬ ІІ
 54. Розділ 4. ПІЗНАВАЛЬНІ ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ
 55. 4.1 ВІДЧУТТЯ
 56. 1.  Поняття про відчуття
 57. 2.  Види відчуттів
 58. 3.  Властивості відчуттів
 59. Запитання для самоконтролю
 60. Словник термінів
 61. МАТЕРІАЛИ ДЛЯ СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ
 62. Методи діагностування відчуттів
 63. Дослідження ролі відчуттів у пізнавальній діяльності людини
 64. Дослідження зорових відчуттів
 65. Дослідження м’язово-суглобових відчуттів
 66. Прийоми розвитку відчуттів
 67. Тестові завдання для перевірки знань
 68. Теми рефератів
 69. Список використаної літератури
 70. 4.2 СПРИЙМАННЯ
 71. 1.  Поняття про сприймання, фізіологічні основи сприймання
 72. 2.  Види сприймань
 73. 3.  Властивості сприймань
 74. 4.  Індивідуальні відмінності у сприйманні
 75. 5.  Розвиток сприймання
 76. Запитання для самоконтролю
 77. Словник термінів
 78. МАТЕРІАЛИ ДЛЯ СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ
 79. Методики дослідження сприймання
 80. Методика дослідження спостережливості
 81. Методика дослідження сприймання часу
 82. Гра-дослідження
 83. Тестові завдання для перевірки знань
 84. Теми рефератів
 85. Список використаної літератури
 86. 4.3 УЯВА
 87. 1.  Поняття про уяву та її роль на ранніх етапах розвитку культури
 88. 2.  Функції уяви
 89. 3.  Основні характеристики уяви
 90. 4.  Види уяви
 91. 5.  Прийоми створення уявних образів
 92. 6.  Розвиток уяви
 93. Процеси й етапи формування уяви в дошкільному віці
 94. Запитання для самоконтролю
 95. Словник термінів
 96. МАТЕРІАЛИ ДЛЯ СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ
 97. Методики дослідження уяви
 98. Обробка результатів
 99. Процедури вимірювання творчих здібностей
 100. Тестові завдання для перевірки знань
 101. Теми рефератів
 102. Список використаної літератур:
 103. 4.4 Пам’ять
 104. 1.  Загальне уявлення про пам’ять та її фізіологічні основи
 105. 2.  Види пам’яті
 106. 3.  Процеси пам’яті
 107. 4.  Індивідуальні особливості пам’яті
 108. 5.  Мнемонічні прийоми запам’ятовування
 109. 6.  Розвиток пам’яті
 110. Запитання для самоконтролю
 111. Словник термінів
 112. МАТЕРІАЛИ ДЛЯ СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ
 113. Методики дослідження пам’яті
 114. Методика дослідження обсягу короткочасної пам’яті
 115. Методика дослідження опосередкованого запам’ятовування
 116. Методика дослідження переважаючого типу запам’ятовування
 117. Тестові завдання для перевірки знань
 118. Теми рефератів
 119. Список використаної літератури
 120. Список рекомендованої літератури
 121. 4.5 УВАГА
 122. 1.  Поняття про увагу, її природу та значення
 123. 2.  Види та форми уваги
 124. 3.  Основні властивості уваги
 125. 4.  Управління увагою
 126. 5.  Розвиток уваги
 127. Запитання для самоконтролю
 128. Словник термінів
 129. МАТЕРІАЛИ ДЛЯ СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ
 130. Методики дослідження уваги
 131. Дослідження вибірковості уваги
 132. Дослідження переключення уваги
 133. Дослідження розподілу уваги
 134. Прийоми розвитку уваги
 135. Тестові завдання для перевірки знань
 136. Теми рефератів
 137. Список використаної літератури
 138. Список рекомендованої літератури
 139. 4.6 МИСЛЕННЯ
 140. 1.  Мислення та його фізіологічні основи
 141. 2.  Операції мислення
 142. 3.  Види і форми мислення
 143. 4.  Індивідуальні особливості мислення
 144. 5.  Формування і розвиток мислення
 145. Запитання для самоконтролю
 146. Словник термінів
 147. МАТЕРІАЛИ ДЛЯ СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ
 148. Методики дослідження мислення
 149. Дослідження аналітичності мислення
 150. Дослідження рефлексивності мислення
 151. Тестові завдання для перевірки знань
 152. Теми рефератів
 153. Список використаної літератури
 154. Список рекомендованої літератури
 155. 4.7 Мовлення
 156. 1.  Поняття про мовлення
 157. 2.  Психологічний механізм мовленнєвої діяльності
 158. 3.  Види мовленнєвої діяльності
 159. 4.  Розвиток мовлення
 160. 5.  Поради студентам щодо розвитку зв’язного мовлення:
 161. 6.  Деякі аспекти мовного етикету українців
 162. Запитання для самоконтролю
 163. Словник термінів
 164. МАТЕРІАЛИ ДЛЯ СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ
 165. Методики діагностики мовлення
 166. Аудіювання мовлення. Побудова індивідуального профілю аудіатора (слухача)
 167. Оцінка комунікативного контролю в спілкуванні (адаптований варіант тесту М. Снайдера)
 168. Тестові завдання для перевірки знань
 169. Теми рефератів
 170. Список використаної літератури
 171. Список рекомендованої літератури


Rate this book  


Read this book now: Основи загальної психології. Том I

Download (1230k) in formats: fb2, lrf, epub, mobi, txt, html

close [X]

close [X]


Loading...

Reviews


Enter your name:     Rate this book

Enter your comments or review:


получать комментарии о книге Основи загальної психології. Том I на e-mail

Anti-spam code Anti spam Capcha
Loading...