Book: Na chłopów podgórskichWacław Potocki

Na chłopów podgórskich

Utwór opracowany został w ramach projektu Wolne Lektury przez fundację Nowoczesna Polska.

Pocóż do cudzych z młodu szlachta jeździ krajów?

Żeby mogli nawyknąć tamtych obyczajów,

Że na chłopów podgórskich nieprzystępne Włochy[1],

Do bliskich Węgier chodzą na podobne fochy[2].

Szlachta kłaniać, zalecać, stroić się chędogo[3],

Nieznacznie albo raczej kształtnie odrwić[4] kogo;

A chłopi się kraść, kłamać, modą zabieszczadną[5]

Uczą, bowiem nad inszych kłamają i kradną.

Czemuż różną nagrodę swej wędrówki mają?

Szlachtę czczą honorami, a chłopów wieszają.

Włochy a. Wołochy — tu daw.: ludy z południa Europy.

fochy — żarty, sposoby.

chędogo (daw.) — tu: elegancko.

odrwić — tu daw.: oszukać.

moda zabieszczadna — moda zagórska, węgierska; rozbój.
home | my bookshelf | | Na chłopów podgórskich |     цвет текста   цвет фона   размер шрифта   сохранить книгу

Текст книги загружен, загружаются изображения
Всего проголосовало: 1
Средний рейтинг 5.0 из 5Оцените эту книгу