home | login | register | DMCA | contacts | help | donate |      

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я


my bookshelf | genres | recommend | rating of books | rating of authors | reviews | new | форум | collections | читалки | авторам | add

реклама - advertisement§5. Профілактичні дії слідчого при розслідуванні службових злочинів

Встановлені під час розслідування службових злочинів фактичні дані використовуються слідчим на виконання вимог ст. 23 КПК про виявлення причин і умов, що сприяли вчиненню злочинів. Серед обставин, встановлюваних слідчим на виконання зазначених вимог, необхідно виділити такі:

1) порушення встановлених правил добору і призначення на посади осіб, пов’язаних із здійсненням функцій представників влади, виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських обов’язків;

2) недоліки в системі перевірки професійних, ділових і морально-етичних якостей кандидатів на заняття відповідальних посад; ротації керівних кадрів;

3) недоліки у забезпеченні точного виконання встановленого порядку прийняття службових рішень, документального їх оформлення і виконання;

4) недоліки у дотриманні правових норм, що регулюють діяльність службових осіб;

5) порушення вимог, що встановлюють спеціальні обмеження для державних службовців;

6) неналежний контроль з боку ревізійних органів;

7) низький рівень контролю з боку вищих органів за діяльністю підлеглих службових осіб;

8) неупорядкованість у системі обліку і звітності;

9) недоліки в забезпеченні вимог закону про контроль за діяльністю у сфері обігу матеріальних цінностей і коштів, ліцензування, надання різних пільг тощо;

10) недоліки у здійсненні соціального контролю за діяльністю службових осіб, які створюють обстановку «кругової поруки», корупційну атмосферу;

11) відсутність діючого соціального контролю з боку громадян і засобів масової інформації за легітимним функціонуванням системи державних органів;

12) ігнорування службовими особами критичних обґрунтованих виступів громадян і публікацій у засобах масової інформації.

Заходом реагування слідчого за матеріалами справи є: подання, що відповідно до ст. 231 КПК вноситься до відповідного державного органу, громадської організації або безпосередньо службовій особі щодо вжиття заходів з усунення причин і умов вчинення службових злочинів; повідомлення про вчинений злочин на зборах трудового колективу працівників із метою усунення обставин, що сприяють вчиненню незаконних дій; повідомлення про обставини справи на зборах колективу; залучення представників громадськості для усунення негативних причин; використання матеріалів кримінальних справ для профілактики службових злочинів за допомогою засобів масової інформації.

У поданні слідчого вказуються конкретні обставини, які, на його думку, сприяли вчиненню злочину, а також заходи кадрового, організаційного, технологічного, правового характеру, які слід застосувати для усунення виявлених недоліків. У поданні зазначаються конкретні особи, які повинні були забезпечити усунення обставин, що сприяли злочину, а також термін, протягом якого службовими особами повинні бути вжиті необхідні заходи і надіслано повідомлення особі, яка направила подання.
§4. Особливості розслідування службової недбалості | Криміналістика | §1. Криміналістична характеристика крадіжок